Energetické štítky budov

Zavedení energetických štítků bylo ze začátku provázeno mnoha nejasnostmi. Po několika letech praxe používání energetických štítků se však vše zdá být mnohem jasnější. Dále v tomto článku přinášíme souhrn toho, co je třeba kolem energetických štítků vědět a hlavně, kdy je třeba si energetický štítek budovy obstarat.

Komu jsou energetické štítky určeny?

– energetické štítky se týkají všech budov, které jsou určeny k pronájmu nebo prodeji vlastníkem nemovitosti

Je třeba si energetický štítek obstarat i když nemovitost neprodávám ani nepronajímám?

Ne. Energetické štítky je třeba si obstarat pouze v případě, že bude nemovitost prodávána nebo pronajímána.

Je možné se povinnosti obstarat si energetický štítek vyhnout při prodeji bytu?

Ano. Je možné se této povinnosti vyhnout. Energetický štítek není nutné mít, pokud jsou doloženy účty za spotřebu za poslední tři roky.

Kde energetický štítek sehnat?

Energetické štítky poskytují soukromé certifikované společnosti. Jejich seznam je možné nalézt na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

Kolik existuje subjektů, které poskytují energetické štítky?

V současné době je těchto subjektů velmi mnoho (kolem tisíce). Tyto subjekty je možné nalézt na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Před vystavením energetického štítku si vždy pečlivě ověřte, zda se jedná o subjekt oprávněný poskytovat energetické štítky.

Jaké jsou sankce za chybějící energetický štítek?

V případě, že nevlastníte energetický štítek (a splňujete podmínky k povinnosti ho vlastnit), může pokuta dosáhnout až 100 000 Kč.

Napsat komentář

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain