Výhody pasivních domů

Pasivní domy musejí mít výborné tepelně-izolační vlastnosti a vzduchotěsnou obálku budovy. Čím nižší je průvzdušnost obálky budovy, tím nižší jsou tepelné i ztráty. Aby se jednalo o pasivní dům musejí tepelné izolace splňovat kritérium součinitele prostupu tepla U ≤ 15 W/m2K. Co ještě musí pasivní dům splňovat jsme se věnovali v samostatném článku.

Číst dál

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde