Energetické standardy budov

V následujícím článku naleznete základní definice násedujících typů domů:

  • Nízkoenergetický dům
  • Pasivní dům
  • Nulový dům
  • Nezávislý dům
  • Aktivní dům

V současné době jsou nejčastěji stavěnými domy ty nízkoenergetické. Z nich se pak postupen času vyvíjejí pasivní a dále pak aktivní domy. Častými zástupci nízkoenergetických domů jsou domy s následujícími parametry NED a PD, kde E je (20 – 30) kWh/(m2.a). Domy jsou často označovány termínem „téměř PD“ nebo „dům s velmi nízkou potřebou tepla“. Vzhledem k umístění domu, není možné vždy dosáhnout pasivního standardu domu.

Číst dál

Výhody pasivních domů

Pasivní domy musejí mít výborné tepelně-izolační vlastnosti a vzduchotěsnou obálku budovy. Čím nižší je průvzdušnost obálky budovy, tím nižší jsou tepelné i ztráty. Aby se jednalo o pasivní dům musejí tepelné izolace splňovat kritérium součinitele prostupu tepla U ≤ 15 W/m2K. Co ještě musí pasivní dům splňovat jsme se věnovali v samostatném článku.

Číst dál

Co je to pasivní dům?

Mezi hlavní příčiny vzniku a rozšíření energeticky úsporných a pasivních domů
se považují ropné šoky, které nastaly v minulém století a neutěšený vývoj cen energií. V roce 1991 proto vzniká tzv „teorie pasivního domu“. Prvním zhmotněním této teorie byl pak také první pasivní dům v Darmstadtu. Důvodem vzniku pak byly nejen energetické, ale především také ekologické důvody.

Číst dál

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde